Địa chỉ

1.

393/11 Nguyễn Xí - Phường 13 - Quận Bình Thạnh - Việt Nam