Thiết bị pccc - Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Hưng

Chuyên cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị pccc, thiet bi pccc. Thiết bị PCCC - Công ty pccc -  ThietbiPCCC.vn - ThietbiPCCC.info - PhongChayChuaChay.vn

New Bảng tin

Theo khoản 5, mục IV Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an quy định phân cấp thẩm duyệt về PCCC như sau:- Cục Cảnh sát PCCC thẩm duyệt đối với các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng...
Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng cháy và Chữa cháyQUỐC HỘI______Luật số: 27/2001/QH10CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________ LUẬTPHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY CO2Cách sử dụng- Khi có cháy xảy ra, di chuyển bình tới gần điểm cháy, giật chốt hãm.- Chọn đầu hướng ngọn lửa, hướng loa phun vào càng gần gốc lửa càng tốt.- Bóp (hay vặn) van để khí tự phun ra dập...